Velibaba, Hukukçular Cd. No:28 / C, 34896 0216 379 31 20 info@damladogalgaz.com
Planlama

Project Summery.

Sıhhi tesisat, insan sağlığının korunması amacıyla binalarda temiz suyun kirlenmesini önleyerek kullanma yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılmasını sağlayan boru ağının yapılma ve uygulama alanıdır.

Temiz Su Tesisatı

Binalarda temiz suyu kullanma yerlerine ileten boru ağına bina temiz su tesisatı

denir. Bunlar üç şekilde yapılabilir.

Kolon Sistemi:

Bu sistem şehir su basıncının yeterli olduğu yerlerde uygulanır. Şehir şebekesinden gelen su zemin kattan kolonlar vasıtasıyla açıktan ve merdiven boşluğundan dağıtılır. Bu sistemde sayaçlar her bağımsız birimin önünde sayaç kutusunun içine montaj edilir.

Dizi Sistem:

Tüm sayaçlar bina girişinde veya bodrum katta sayaçlar kutusunun içinde bulunur. Her bağımsız birime sayaçlardan ayrı kolon çıkarılır.

Basınçlama Depolu Sistem:

Şehir su basıncının yetersiz olduğu binalarda hidroforla (Basınçlama deposu) dağıtım yapılır. Suyun hava basıncı ile dağıtılmasını sağlayan silindir biçimindeki depolara hidrofor denir. Üstten dağıtmalı tesisatlarda üst katların basıncı yetersizdir. Hidrofor ile dağıtım yapılarak bu sakınca ortadan kaldırılır. Hidrofor basınçlı hava ile dağıtım yaptığından, içinde bulunan havanın suda erimesi sonucu suyun lezzeti de artar. Hidrofor suyu kuyudan ya da günlük ihtiyacı karşılayabilen su deposundan pompayla hidrofora taşınır ve hidroforda su basınçlandırılarak katlara gönderilir. Şehir su basıncının yeterli olduğu durumlarda suyun doğrudan binaya gitmesi için bypass bağlantısı yapılır. Bu durumda hidrofor devre dışı kalır.

Atık Su Tesisatı

Binalarda kullanılan suların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde binadan hızla Uzaklaştırılması amacıyla yapılan tesisatlardır.

İyi döşenmiş atık su tesisatı aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:

  •  Binanın tüm atık sularını kesintisiz olarak, sağlığa zarar vermeyecek ve insanları rahatsız      etmeyecek bir şekilde bina dışına taşımalıdır.

  •  Koku, gazve böcekler atık su borularından binaya geçmemelidir.

  •  Borular ve boru eklemeleri sağlam gaz ve su sızdırmaz olmalıdır.

  •  Atık su tesisatında kullanılan borular mutlaka TSE Belgeli olmalı, yapının esnemesi ve oturmasından zarar görmeyecek şekilde döşenmelidir. Atık su boruları yatayda veya düşeyde döşensin, mümkün olduğu kadar düz ve kısa olmalıdır. Yatay döşenen borular bel vermeyecek şekilde uygun aralıklarla binaya kelepçelerle bağlanmalıdır. Atık su boruları bina içerisinde mümkün olduğunca görülmeyecek yerlere, tesisat bacası, düşük döşeme içersine, asma tavan içine, duvar köşelerine döşenmelidir.

img
Bize Ulaş
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?