187 Doğalgaz Acil Hattı

admin 21 Mart 2013 0

187 Doğalgaz Acil Hattı

187 Doğalgaz Acil hattı ile, İGDAŞ  doğalgaz abonelerinin doğalgaz ile ilgili ihbarlarını verebileceği, 7 gün 24saat hizmet veren,   İGDAŞ’ın özel ücretsiz servis hizmetidir.

187 Doğalgaz Acil

187 Doğalgaz Acil

187 DOĞALGAZ ACİL EKİPLERİ

İGDAŞ’ın İstanbul lisans sınırları dahilin de, 31 Şebeke Şefliği, 3 Bakım Onarım  şefliği ve 3 Acil Kazı Şefliği ile 7 gün 24 saat hizmet veren, tecrübeli personellerden oluşmuş ekiplerdir.

İHBAR
Ana kumandaya gelen; doğal gazdan kaynaklanması muhtemel/kaynaklanan, başka bir sebeple doğal gaz hattına zarar verme riski taşıyan/gerçekleşen, her iki durumda da mal/can kaybına yol açma riski olan/açan, işletme arızalarını kapsayan bilgidir.

SİSTEM NASIL İŞLETİLİYOR
Ana kumanda birimine gelen ihbarlar, AS400 sistemi üzerinde çalışan İhbar Kayıt Sistemi (IKS) yardımıyla  işlenir. Ana kumanda merkezinden yapılan tüm telefon ve telsiz görüşmeleri ses kayıt sistemleri yardımı ile kayıt altına  alınır. Arayan abonenin tesisat numarası, adı, soyadı, telefonu gibi bilgiler kullanılarak abonenin adresi tespit edilmekte ve ihbar bu adres bilgisi ile ilgili 187 Doğalgaz Acil ekiplerinin PDA cihazlarına  eş zamanlı olarak  bildirilir.

İhbarı alan işletmedeki 187 Doğalgaz Acil ekipleri hızlı bir şekilde bildirilen adrese giderek gerekli müdahalede  bulunurlar. Gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra yapılan işlemler ile ilgili bilgiler PDA cihazları ile Ana Kumandaya  bildirilir.

İhbar Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar;
* Adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı, irtibat için bildiriniz.
* İhbara konu olan bölgenin adresini ve gerekirse tarifini bildiriniz.
* İhbar konusu hakkında yeterli bilgi veriniz.
* İGDAŞ Acil Müdahale Ekibi geldiğinde kendilerine bilgilendirme hususunda refakat ediniz.


ÖNEMLİ:
İGDAŞ’a, tesisat numarasıyla beraber yapacağınız her türlü başvuruda; müşteri ve adres bilgilerinize daha hızlı ve daha sağlıklı ulaşılmasına yardımcı olacağınızı unutmayınız!.. 

DİKKAT!
Doğalgaz oluşabilecek doğalgaz kaçaklarına karşı daha kolay hissedilebilmesi için çürük sarımsak kokusunu andıran bir koku maddesiyle kokulandırılmıştır.
Böyle bir koku hissedildiğinde vatandaşların paniğe kapılmayıp derhal 187 Doğalgaz Acil Hattını aramaları  gerekir. Ekipler gelene kadar ev içerisinde doğalgaz kullanılmasını engelleyecek şekilde tüm vanaların kapatılması, pencerelerin açılması, emniyet açısından alınması gereken ilk önlemlerdir. En kısa zamanda eve ulaşacak olan ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaparak sorunu çok seri bir şekilde çözeceklerdir.

187 Doğalgaz Acil hattı doğalgaz ile ilgili, acil olarak cevap verilmesi gereken daire içinde koku, gaz yokluğu, binada koku gibi acil durumlarda doğalgaz hizmeti alan müşterilerimizin   7gün 24 saat arayabileceği İGDAŞ’ın özel servis hizmetidir. Aşağıda tip ve açıklamaları verilen ihbar durumlarında ne yapmanız gerektiği adım adım belirtilmiştir.

 

Doğalgazın Çürümüş Sarımsağa Benzer Bir Kokusu Vardır

Doğalgazın Çürümüş Sarımsağa Benzer Bir Kokusu Vardır

 

 

DAİRE İÇİNDE KOKU HİSSETTİĞİNİZDE NE YAPMALISINIZ?

• Kapı ve pencereyi açıp, ortamı havalandırınız.

• Sayaç Vanasını kapatınız.

• Çakmak, kibrit yakmayınız.

• Elektrik ekipmanlarını açmayınız, kapamayınız veya fişten çekmeyiniz.

• Kapı zilini kullanmayınız ve kullandırmayınız.

• Kıvılcım çıkarabileceği için telefonunuzu kullanmayınız.

• Gaz kokusu olan mekanı herkesin boşaltmasını sağlayınız.

• Komşunuzdan veya en yakın yerden İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattını arayınız.

• Koku bodrumdan geliyorsa bodruma girmeyiniz.

• Arızayı kendiniz gidermeye çalışmayınız.

 

MERDİVEN BOŞLUĞUNDA KOKU HİSSETTİĞİNİZDE NE YAPMALISINIZ?

• Bina girişindeki doğalgaz ana giriş vanasını kapatınız.

• Koku bodrumdan geliyorsa bodruma girmeyiniz.

• Ortamı havalandırmak için bina giriş kapısı ile aydınlığa açılan tüm pencereleri açınız.

• Sigara içmeyiniz ve kibrit, çakmak ve ateş yakmayınız.

• Elektrikli cihazlarınızı çalıştırmayınız, çalışır durumda olanları kapatmayınız.

• Elektrik düğmelerini ve kapı zillerini kullanmayınız.

• Asansör ve benzeri cihazları çalıştırmayınız.

• Gaz kaçağının olduğu binada telefonları kullanmayınız.

• İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattına haber veriniz.

• Apartman yöneticisine haber veriniz.

 

KAZAN DAİRESİNDE KOKU HİSSETTİĞİNİZDE NE YAPMALISINIZ?

• Bina girişindeki doğalgaz ana giriş vanasını kapatınız.

• Koku bodrumdan geliyorsa bodruma girmeyiniz.

• Ortamı havalandırmak için bina giriş kapısı ile aydınlığa açılan tüm pencereleri açınız.

• Sigara içmeyiniz ve kibrit, çakmak ve ateş yakmayınız.

• Elektrikli cihazlarınızı çalıştırmayınız, çalışır durumda olanları kapatmayınız.

• Elektrik düğmelerini ve kapı zillerini kullanmayınız.

• Asansör ve benzeri cihazları çalıştırmayınız.

• Gaz kaçağının olduğu binada telefonları kullanmayınız.

• İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattına haber veriniz.

• Apartman yöneticisine haber veriniz.

 

SOKAKTA KOKU HİSSETTİĞİNİZDE NE YAPMALISINIZ? 

Binaların dışında bulunan servis kutusunda veya sokak genelinde gaz kokusu algıladığınızda;

• Bu mekandaki insanları uyarınız.

• İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil hattını arayınız.

• Aşırı bir gaz kaçağı varsa o bölgenin elektriğini kestiriniz.

• Bölgenin kordon altına alınmasını ve trafiğin durdurularak bölgenin güvenlik altına alınmasını sağlayınız.

 

BACA GAZI (KARBONMONOKSİT) ZEHİRLENMESİ DURUMUNDA NE YAPMALISINIZ? 

Doğalgaz zehirsiz bir gazdır. Verimli yanmanın sağlanamadığı cihaz ve baca sorunları sebebiyle ortamlarda oluşan karbon monoksit zehirlenmelere sebep olur. Karbon monoksit miktarının tehlikeli oranlara ulaşması, ortama sürekli temiz hava akışının sağlanamaması sebebiyle oksijen oranının düşük kalması zehirlenmeye neden olur. Zehirlenme vücut üzerinde etkisini; kusma, baş dönmesi, halsizlik, şuursuz hareketler ve benzeri şekillerde gösterir.
Bu gibi durumlarda;

• Kapı ve pencereyi açıp, ortamı havalandırınız, temiz havayı teneffüs edebileceğiniz açık alana çıkınız,

• Ana vanayı kapatınız.

• Etrafınızdakilerden yardım talep ederek, sağlık durumunuzu değerlendiriniz,

• Gerektiğinde öncelikte sağlık kuruluşlarına başvurunuz.

• İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattı’nı arayınız.

 

SOKAKTA RASTLAYACAĞINIZ DOĞALGAZ EKIPMANLARINDA PROBLEM GÖRÜLDÜĞÜNDE NE YAPMALISINIZ?

Sokaklarda rastlayabileceğiniz Servis Kutusu, Bölge Regülatörleri, Müşteri İstasyonları, Vana Kapakları vs. doğalgaz ekipmanlarında görülebilecek;

• Çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku duyduğunuzda

• Kapakların açık, kırık, kilidinin bozuk olması durumlarında

• Bu ekipmanların normalin dışında gaz kaçağına benzer bir ses gelmesi vb. Durumlarda

• İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattı’nı arayınız

BORU HASARI/BÖLGE REGÜLATÖRÜ-MÜŞTERİ İSTASYONUNDA BİR HASAR GÖRDÜĞÜNÜZDE NE YAPMALISINIZ?

Doğalgaz hasarlarında (gaz çıkışı olan) alınacak önlemler herhangi bir şekilde doğalgaz hatlarına verilen zarar neticesinde, çevreye basınçlı olarak gaz yayılacağından;

• Binaların pencere ve kapıları kapatılarak, gazın içeriye girmesi engellenmeli.

• Ana kolon vanası kapatılarak, mutfaklarda kontrolsüz yanabilecek ocaklar emniyete alınmalı.

• Dış mahaldeyken olaya rastlanırsa, olay mahallinden derhal uzaklaşılmalı.

• Olay mahalli içerisinde kalan araçları noktadan uzaklaştırmak amacıyla da olsa, kıvılcıma sebebiyet vereceğinden; bu gibi eylemlerde kesinlikle bulunmamalı,

• Vakit geçirmeden İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattı’nı arayınız.

GAZ YOKLUĞU DURUMUNDA NE YAPMALISINIZ?

Binaların doğalgaz tesisatında veya dağıtım şebekesiyle ilgili oluşabilecek problemler sebebiyle gaz az veya hiç gelmeyebilir.

• Öncelikle cihazınızın, dairenizin, bina girişindeki doğalgaz vanalarının tam olarak açık konumda olmasını sağlayınız,

• Sorun devam ediyorsa İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattı’nı arayınız

BİNALARDA DOĞALGAZ TESİSATI ÜZERİNDE ISINMA, KIVILCIM OLDUĞUNDA NE YAPMALISINIZ?
Binaların elektrik tesisatındaki problemler sebebiyle oluşan bu gibi durumlarda;

• Daire/bina girişindeki doğalgaz giriş vanasını kapatınız.

• İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattı’nı arayınız.

• Dairenizin/ binanızın elektriğini kestiriniz.

• Bina sakinlerini uyarınız.

 

YANGINLARDA HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALISINIZ?

• Yangın durumunda yere yakın (emekleme sureti ile) hareket ediniz. Zehirli gazlar ve duman öncelikle tavana yakın yerlerde toplanır. Mümkün ise ağzınızı ve burnunuzu ıslak bir bezle kapatınız. Mümkün olduğu kadar çabuk ÇIKIŞ -EXİT’ lerden binayı terk ediniz. Bir poşet önceden dolduracağınız hava binayı terk edene kadar gerekli oksijeni sağlayabilir.

• Asansörleri asla kullanmayınız.

• Kapılara dokunmadan önce elinizin tersi ile sıcak olup olmadığını kontrol ediniz. Arkasında alev olma ihtimaline karşı kapıyı daima yavaş ve dikkatlice açınız. Kapı sıcak ise asla açmayınız. Ortama girecek oksijen nedeniyle ani bir parlamaya yol açabilirsiniz. Başka çıkış yolu deneyiniz.

• Bina dışına çıkar çıkmaz güvenli bir bölgeye giderek eksik arkadaşlarınızı kontrol ediniz ve asla binaya geri dönmeyiniz.

• Binada mahsur kaldıysanız, pencereden beyaz bir kumaş sarkıtınız. Bunun evrensel anlamı o bölmede kurtarılmayı bekleyen insanlar olduğudur. Ortam dumanla doluyorsa lavabo deliklerinden bir süre daha temiz hava alabilirsiniz. İmkanınız varsa bulunduğunuz bölmenin kapısını içeriden devamlı ıslatmanız yangının o bölüme hiç ulaşmadan gitmesini sağlayabilir.

• Doğalgaz yangını hemen söndürülmesi gereken diğer birçok yangın çeşidinden farklı olarak; gaz yangınlarının söndürülmesinde uygulanacak genel kural önce gaz akışını kesmek, sonra yangını söndürmektir. Bu nedenle, gaz yangınını derhal söndürmeye kalkışmamalı, gaz akışı kesilene kadar yanmasına izin verilmelidir. Bu arada, gaz kesilerek yangın söndürülünceye kadar, yakındaki yanabilir maddelerin, yanan gazdan yayılan ısıyı absorbe ederek tutuşmasını önlemek için mümkünse uzaklaştırılması veya çevresi su ile soğutularak korunması gerekmektedir. Eğer akan gazı kesecek vanayı kapamak için, yangının söndürülmesi mutlaka gerekiyorsa, çok kısa bir sürede gaz alevleri söndürülerek vana kapatılmalıdır.

• Gaz alevleri karbondioksitli ya da diğer tip söndürücülerle söndürüldüğünde, yanmamış gaz akmaya devam ederse, çok büyük bir olasılıkla, havayla patlayıcı bir karışım yaparak herhangi bir tutuşma kaynağına eriştiğinde patlamaya neden olur. Bu patlama ise gazın yanmasından oluşabilecek zarardan çok daha fazla bir zarar meydana getirebilir. Bu nedenle öncelikle gaz akışının kesilmesine büyük önem gösterilmelidir.

KAZI ÇALIŞMASI YAPILACAKSA VEYA KAZI ÇALIŞMASI YAPILDIĞI GÖRÜLÜRSE NE YAPMALISINIZ?

Yapılacak kazı çalışmalarında önceden başta yetkili belediyeler olmak üzere İGDAŞ  ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan izin talebinde bulunmak; can ve mal güvenliği hususunda vazgeçilemeyecek gerekliliktir.

• Gerekli izinleri alınız,

• Kazı çalışmasına başlamadan İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattı’na çağrıda bulununuz.

• Yapılan çalışması esnasında; kazı kapama işlemini İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Ekipleri’nin nezaretinde yapınız.

• İzinsiz kazı yapıldığından şüphelenirseniz.

• Sokakta doğalgazın geçtiği istikamette göçme olduğunu görürseniz.

• İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattı’nı arayınız.

Yorumunuzu/Sorunuzu Yazabilirsiniz »