Isı Pay Ölçer

admin 16 Mart 2013 0

Isı Pay Ölçer

 

Isı Pay Ölçer Kanunu

02.05.2007 tarihinde yayınlanan 5627 nolu ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU ile Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, ısı kontrol cihazları kullanılarak ölçümleme yapması zaruri hale gelmiştir.

14.04.2008 tarihinde yayınlanan yönetmelik ile mevcut merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda 02.05.2007 tarihi itibari ile 5 yıl içerisinde yani 02.05.2012 tarihine kadar ısıtmada tüketilen enerjinin ölçülerek paylaştırılması zaruri hale getirilmiştir

 Isı Pay Ölçer

Nedir Bu Isı Pay Ölçer ?

Isı pay ölçer, merkezi sistem ile ısınan binalarda her radyatöre monte edilerek dairenin bireysel baz da ki toplam ısı harcamalarının tespit edilmesini ve buna göre gider paylaşımı yapabilmesini sağlayan ısı sayacıdır. Isı pay ölçer cihazı, üzerinde ki iki adet sensor yardımıyla oda ve petek sıcaklığını ölçer. Aradaki fark ile tüketimi hesaplar.

Isı pay ölçer sayesinde binada ısınma ile tüketilen doğalgaz her daireye eşit olarak paylaştırılmak yerine, ısındığı kadar ödeme şeklinde açıklanabilir.

Isı Pay Ölçer Cihazları

Peki Isı Pay Ölçer Zorunlumudur?

5627 nolu Enerji Verimliliği Kanununa göre merkezi ısıtma ile ısınan binalarda Isı Pay Ölçer kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. 02.05.2012 tarihine kadar bütün Merkezi Sistem ile ısınan binalarda kullanılması zorunludur.

 

Peki Hangi Dairenin Ne Kadar Enerji Harcadığı Nasıl Okunmaktadır?

Isı pay ölçer ile iki şekilde ısınma enerji miktarı ölçülecektir.

İlk yöntem eskiden yapılmış olan merkezi ısıtmalı binalarda; her kalorifer peteğine bir kolan gelmektedir. Bu yüzden her kalorifer peteğine bir adet takılan ısı pay ölçer cihazı ölçümlerini radyo sinyalleri ile AMR (Otomatik Sayaç Okuma ) Sistemine iletmektedir.

İkinci öntem ise yeni yapılan binalarda her daireye bir ısınma hattı gelmektedir bu hatta takılan bi sayaç ile yine radyo sinyalleri ile AMR (Otomatik Sayaç Okuma ) Sistemine iletmektedir.

İki yöntemde de iletilen veriler bir merkezde toplanarak ordan hangi dairenin ne kadar tüketim yapıldığı, aylara yıllara göre belirlenebilmekte ve okunmaktadır. Radyatörden yayılan toplam ısı miktarını hesaplar. LCD ekran üzerinden set tarihinden itibaren toplam tüketim ve bir önceki yıla ait toplam tüketim görülebilir. Ayrıca mobil/merkezi data kollektör ile bağlanıldığında son 18 aylık tüketim bilgileri okunabilir.

Daire İçi Isı Pay Ölçer

Daire İçi Isı Pay Ölçer

Isı Pay Ölçer Maliyeti

Isı Pay Ölçer Maliyeti için merkezi ısıtma sistemli dairenize/binanıza göre çözümler üretmekte ve ona göre bütçenize en uygun fiyatı çıkarmaktayız. Maliyet için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

 

AMR Sistem Fonksiyon ve Özellikleri

_ Tüm merkezi data kollektörler sistemde bulunan bütün ısı pay ölçerlerden veri alabilmektedir.

_ Isı pay ölçerler her 4 saatte ölçüm verilerini içeren bir data telegramı yollamaktadır. _ Merkezi data kolektörler ısı pay ölçerlerden aldıkları verileri kendi aralarında paylaşarak ortak bir veri tabanı oluştururlar.

_ Isı pay ölçerler en üçlü radyo bağlantısı kurduğu merkezi data kollektör ile haberleşir. _ Data kolektörlerden herhangi biri devre dışı kaldığında otomatik olarak alternatif haberleşme yolları bulunur.

_ Bir AMR ağında en fazla 12 merkezi data kollektör ve 500 adet ısı pay ölçer bulunabilmektedir.

_ Daha büyük sistemler için birden fazla ağ oluşturulabilir. Ağ sayısında herhangi bir sınır bulunmamaktadır.

 

Merkezi Data Kollektör

AMR (Otomatik sayaç okuma) sistemde ısı pay ölçerlerden verileri RF üzerinden okuyarak hafızasında saklayan ve farklı arabirimler (RS232, TCP/IP, M-Bus, GSM, GPRS) üzerinden bu verilerin okunması sağlayan cihazdır.

 

Fonksiyon ve Özellikler

_ Mevcut tüketim verilerini kayıt altında tutar. _ Aylık tüketimleri kayıt altında tutar.

_ Isı pay ölçerin arıza, haberleşme hatası gibi durum bilgilerini gösterir. _ Pil ömrü 5 yıl üzerindedir.

_ Hafıza pil ömrü 10 yıl üzerindedir.

 

Termostatik Vana

Odanın farklı sıcaklık değerlerine ayarlanmasını olanak sağlayan bir cihazdır. Termostatik vana,ısı pay ölçer ile kullanıldığında 15C ‘den düşük sıcaklığa ayarlanamaz

 

Neden Honeywell

HONEYWELL 1885 yılında Amerika’da kurulmuş 60 ülke’de hizmet veren dünya’nın en büyük firmaları arasındadır.

HONEYWELL ısı pay ölçer cihazları en doğru ve güvenilir ölçüm yapan sayaçlardır.

HONEYWELL ısı pay ölçer cihazları en yeni ve en modern tasarımları ile yaşam alanlarımızda şık bir aksesuar gibi yer alacaktır.Sahip olduğu koruma programları ve en yeni yazılımları ile sektörün en gelişmiş cihazlarını üretmektedir.

Enerji sektöründe ön planda olan HONEYWELL pay ölçer sistemlerinde geliştirmiş olduğu teknolojik yatırımlar, sayesin de öncü firmaların başında bulunmaktadır.

HONEYHOME firması ile ortak çalışma sonucu okuma ve faturalandırma programını,enerji paylaşımını en adil olarak sizlere sunmaktadır.

Isı Pay Ölçer Şikayetleri Nelerdir?

En çok karşılaşılan ısı pay ölçer şikayetleri aşağıda sıralanmıştır.

Isı pay ölçerde karşılaşılan en önemli şikayet daha çok ısınmak isteyenleri ödediği fatura olarak karşılaşılmaktadır. Dairesinde sadece 2 odasında kalorifer peteği yakarak ısınan bir aile ile, dairesinde ki tüm petekleri yakarak ısınan bir aile arasında ödeyeceği fatura elbette aynı olmayacaktır. Eskiden ise her iki ailede aynı faturayı ödemekte idi.

Peki Isı Pay Ölçer Yönetmeliği Nedir?

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE

SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Tanımlar

MADDE 3 – i) Isı ölçer: Üzerine veya giriş hattına yerleştirildiği radyatör ve benzeri ısıtıcı cihazların harcadığı enerjiyi ölçerek hafızasına kaydeden cihazı,

j) Isı sayacı: Üzerine yerleştirildiği ısıtma hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına göre ölçen cihazı,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumluluk ve Uygulamalar

Görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması hususunda;

a) Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni vermeye yetkili idareler,

ç) Bina sahipleri,

d) Bina yöneticileri veya bina yönetim kurulları,

f) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar,

g) Binanın yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol ve işletme yetkilileri,

görevli, yetkili ve sorumludur.

(2) Yönetmelik hükümlerine göre inşaa edilmemiş binalardan; projenin eksik veya hatalı olması veyahut Standardlara uygun olmaması hâlinde proje müellifleri; yapımın eksik veya hatalı olması veya Standardlara uygun olmaması hâlinde ise varsa yapı denetim kuruluşu ve müteahhit firma sorumludur.

(3) Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, projelerin ve uygulamaların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler.

 

Isı Pay Ölçer Uygulamaları

MADDE 5 – (2) Isıtma ve sıhhî sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır. Bağımsız bölüm

(5) Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezî ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ölçüm Ekipmanları ve Gider Paylaşımı

Tüketimi ölçmek için kullanılacak ekipmanlar

MADDE 6 – (1) Isı tüketimini ölçmek için ilgili standardları sağlayan ısı sayaçları veya ısı ölçerler kullanır.

 

Tüketime bağlı gider paylaşımı

MADDE 7 – (3) Tüketim ölçümlerinde ısı ölçerlerin kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde kullanılan her bir radyatör grubuna ısı ölçer takılması ve ölçümlerin bütün ısı ölçerlerden yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur.

(4) Tüketim ölçümlerinde ısı sayacı kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde ölçümlerin ısı sayaçlarından yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur.

 

Isıtma ve sıhhî sıcak su gider paylaşımı hesaplaması

MADDE 8 – (1) Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel durumlar

Bina ile ilgili iş ve işlemlerde Yönetmeliğe uygunluk

MADDE 12 – (1) Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde, ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemlerine ait mekanik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır.

(2) Binanın;

a) Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su tesisat projeleri konu ile alakalı olarak diğer kanunlarda yer alan hükümlere ve bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, yapı ruhsatı verilmez.

b) Bu Yönetmelikte öngörülen esaslara uygun projesine göre, imalat yapılmadığının tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmez.

 

Yönetim planının ve sözleşmelerin Yönetmeliğe aykırı hükümlerinin değiştirilmesi

MADDE 14 – (1) Merkezi ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemine sahip binaların yönetim planının ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin bağımsız bölüm kullanıcıları ile yaptıkları sözleşmelerin, bu Yönetmeliğe aykırı olan hükümleri üç ay içinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.

 

Mevcut binalarda alınacak tedbirlerin yapım süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin merkezî ısıtma veya sıhhî sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlar ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi veya yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ile işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici 6 ncı maddesi gereğince 2/5/2007 tarihi itibari ile beşyıl içinde yerine getirilir.

Yorumunuzu/Sorunuzu Yazabilirsiniz »