Doğalgaz, Enerji ve Maliyet

admin 14 Mart 2013 0

Doğalgaz dünyada enerji sektöründe yaygın olarak kullanılan renksiz, kokusuz ve havadan daha hafif, fosil kaynaklı bir petrol türevidir. Enerji piyasasında önemli bir yeri olan doğalgaz sanayi sektörünün yanı sıra evlerde de ısınma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Petrol türü olan doğalgazın önemi 20. Yüzyıl sonlarına doğru daha da artmıştır.

Türkiye’de doğalgaz 1970 yılında Kırklareli bölgesinde tespit edilmiştir. Sanayi ve şehir şebekelerinde kullanılmaya başlanması 1984 yılındaki SSCB ile imzalanan anlaşma ile başlamış ve ilk kez Ankara’da 1988 yılında ticari ve evsel özellikte kullanılmaya başlanmıştır. Doğalgazın kullanılabilmesi için doğalgaz tesisatına ihtiyaç vardır. Doğalgaz tesisatında tesisat elemanlar ve boru çapları belirlenerek basınç ve hız faktörleri düzenlenebilmektedir. Sanayi sektöründe kullanılan doğalgaz sadece enerji amaçlı olarak kullanılmamaktadır. Bileşiminde hidrokarbonlar bulunan doğalgaz ile amonyak, hidrojen ve petrokimya ürünlerinde sentezleme yapılabilirken, plastik gübre ve fotoğraf filmi gibi maddelerin üretiminde de kullanılmaktadır. Kullanımın kolay olması sebebiyle sanayi sektörünün enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan doğalgaz evlerde de kullanılmaktadır. Düşük maliyeti ve temiz olması nedeniyle ocak ve fırın gibi mutfak ürünlerinde kullanımı yaygındır. Sıcak su ihtiyacı içinde kullanılabilen doğalgaz kombi, kat kaloriferi gibi cihazlar ile sıcak su üretiminde kullanılmaktadır. Bireysel ısınma ya da merkezi ısınma türlerinde kullanılabilen doğalgaz ile ısınma sorunu da ortadan kalkmaktadır. Kişiler kendi istekleri kadar kullanabildikleri şekliyle kombilerde, doğalgaz sobalarında ya da şöminelerde doğalgaz yakabilmektedirler. Merkezi ısınmada ise kazan dairesi kömür sisteminde doğalgaz sistemine dönüştürülerek mevcut kaloriferlerden ısınma devam ettirilmektedir.

Doğalgazın önemi özellikle 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi ile hızla artmıştır. Depolanmasının kolay olması sayesinde uzun süreli stoklar halinde tutulabilmektedir. Çevreci yakıtların başında gelmektedir. Gaz halinde bulunduğu için hava ile rahat bir şekilde karışabilmektedir. Bu sayede yanmasını tam olarak sağlamakta ve yanarken is, kurum gibi zararlı maddeler üretmemektedir. Yüksek verimle yanabilme özelliği bulunan doğalgaz yanarken daha az hava kullanmakta ve daha fazla enerji tasarrufu sağlayabilmektedir. Teknik tedbirler alındığı takdirde doğalgaz diğer yakıtlara oranla daha güvenli ve daha maliyetsiz bir yakıt türüdür.

Yorumunuzu/Sorunuzu Yazabilirsiniz »